TEACCH

TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and related Communications handicapped Children. På dansk kan det oversættes til “Behandling og uddannelse af børn med en autismespektrumforstyrrelse og relaterede kommunikationshandicap”.

Formålet med at bruge TEACCH som redskab, er at forbedre livskvaliteten for borgeren ved bl.a. at nedsætte stressniveauet.

Vi vil forsøge at forbedre det enkelte individs mulighed, for at fungere så selvstændigt i samfundet som muligt.

TEACCH bygger på principper om vigtigheden af at skabe genkendelighed, forudsigelighed og overskuelighed. Dette kan gøres på en måde der er meningsfuld for borgeren. På denne måde oprettes der en organisering af tid og rum, som tillader borgeren en stor del af personlig frihed og giver borgeren flere handlemuligheder.

Dette gøres bl.a. ved hjælp af pictogrammer, billeder, kalendere, ugeskemaer og dagsprogrammer.

Kontaktinfo

Charlotte Hald
Send e-mail til lidch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.