Neuropædagogik

Den neuropædagogiske tankegang, handler om at se det hele menneske, der hvor det er, fysisk som kognitivt. Vi har beskrevet det ud fra hvordan vi anvender og definerer den.

Den neuropædagogiske tilgang er individuel og skal derfor udvikles og designes til den enkelte.

Vi skal forsøge at lære hjerneskaden at "kende". Vi skal være bevidste om den og observere borgeren i forhold til hjerneskadens følger.

Det er vigtigt at lave observationer, kigge på adfærd og handle derudfra.

En af vores vigtigste opgaver er at tilrettelægge dagligdagen og de fysiske rammer således at der tages højde for hjerneskadens følgevirkninger.

Vi vil bestræbe os på at forebygge voldsom og uhensigtsmæssig adfærd ved at gå bag om adfærden, tolke på den og prøve at forstå.

Vi tror på at mennesker der kan opføre sig ordentligt, gør det.

Der skal være omærksomhed på det fagsprog vi anvender i beskrivelsen af borgerne. Vi skal være bevidste om hvad de ord vi vælger betyder, for den plan vi lægger for vores faglige indsats.

Low arousal

  • En pædagogisk tilgang hvor man systematisk arbejder med at nedbringe risikoen for vold og trusler.
  • Gennem en bevidsthed om egne og andres reaktionsmønstre, observerer, genkender og dernæst afstemmer vi os selv, til borgerens adfærd.
  • Via konkrete arbejdsredskaber (bl.a. LA2), samarbejder vi med borgeren om, at finde de mest hensigtsmæssige strategier for både borgere og personale, når affektudbruddet sker.

Kontaktinfo

Charlotte Hald Madsen
Centerleder
Tlf.: Nej
Mobil: 22443879
Send e-mail til moscm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.