Motivation og magt

Motivation og magt.

Med udgangspunkt i Bo Hejlskov Elvéns erfaringer fra arbejdet med psykisk handicappede med problemskabende adfærd og hans metode "Low arousal" - en ro-givende pædagogik, kan vi i langt de fleste tilfælde undgå magtanvendelse/fastholdelse.

Vi er meget bevidste om at vi som pædagoger altid skal reflektere over magtbegrebet. Det er vigtigt at vi er opmærksomme på den magt vi har, og at vi bruger den med opmærksomhed i de faglige pædagogiske vurderinger der ligger til grund for vores arbejde. Det pædagogiske felt indeholder flere forskellige relationer der er præget af magt.

Motivation som drivkraft - i det omfang det er muligt, spørges borgeren, hvad der glæder, giver nydelse, og behag eller søge at afdække det i personalegruppen og tage udgangspunkt i det.

Når en borger siger nej, er det vores opgave at se bag om adfærden. Vi er klar over at borgerens opfattelse af meningsfuldhed, er central i arbejdet med at se bag om adfærden. Vi ved at mestringsstrategier er unikke og løser et problem som borgeren har. Vi ser borgeren som ekspert i eget liv.

 

Kontaktinfo

Charlotte Hald
Send e-mail til lidch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.