KRAP

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik.

KRAP er et nyere socialpædagogisk koncept. Det tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til mennesker. Det har overvejende fokus på det, der virker.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserende menneske- og behandlingssyn.

KRAP henter også inspiration fra mestring, coping og Appreciative Inquiry (anerkendende samtaler og undersøgelser).

Metoden er både en forståelsesramme og et værktøj. Det bruger vi hele tiden i det pædagogiske arbejde.

Tankegangen bag KRAP er implementeret i hele organisationen. Vi bruger det i samarbejdet med borgeren, i samarbejdet mellem kollegaer og i ledelsen.

Kontaktinfo

Charlotte Hald
Send e-mail til lidch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.