Jobsøger

Information til dig der søger job i vores organisation.

At være ny medarbejder på MTFN (Mosaikken, Thrigesvej, Fortuna og Nørrevænget)

 

 • At være ny medarbejder på MTFN kræver, at du er klar og har vilje til at blive stillet overfor udfordringer både på det faglige og det personlige plan. Du vil formentlig opleve uforklarlige situationer grundet borgernes særlige måde at opfatte, forstå og bearbejde viden og erfaring på.
 • Du kan komme ud for grænseoverskridende situationer. Nogle borgere kan reagere voldsomt både verbalt og fysisk, når vi ikke forstår deres behov eller måde at forstå omverden på.
 • Du må forvente, at det tager tid at forstå målgruppen, og den specialpædagogik vi arbejder med.
 • Følgende fire fokuspunkter vil være gode at huske på i den første periode:

 

 - Afdæmpet, men tydelig ikke konfronterende væremåde

 - Tålmodighed i forhold til ambitionsniveau

 - Observerende i forhold til MTFN's pædagogiske praksis /metoder

 - Der findes ikke dumme spørgsmål

 

 • Du vil opleve din arbejdsdag være struktureret, at du skal være punktlig, og at det er vigtigt, at du følger de aftaler og strategier, der er aftalt i gruppen. Dette er en simpel nødvendighed for at give vores borgere en tydelig og forudsigelig hverdag.

 

Forventninger til alle medarbejdere på MTFN

At arbejde med borgere der har diagnosen ASF eller svær ADHD, stiller store krav til dine personlige kompetencer.

 • Vi forventer, at du udviser ansvar, loyalitet, fleksibilitet og åbenhed og at du er ansvarlig, anerkendende og respektfuld i dit møde med borgerne. Ligeledes forventes det, at du er til stede og nærværende, når du er på arbejde, og at du både i interne og eksterne sammenhænge optræder loyalt og professionelt.
 • Vi forventer, at du er psykisk robust. Det er vigtigt, at du kan, tør og vil arbejde med dig selv og dit udtryk, og at der er overensstemmelse mellem det du siger, og det du gør.
 • Det forventes, at du er positiv, samarbejdsvillig og overholder fælles aftaler.
 • Det forventes, at du retter spørgsmål, undren og kritik det rette sted.
 • Du skal kunne acceptere, at tingene ikke altid går som du har planlagt og vide, at der ikke går noget af dig, hvis borgerens dagsorden er en anden end din. Det kræver ydmyghed, en ikke konfronterende og konfliktnedtrappende tilgang. Arbejdet med denne målgruppe kræver fleksibilitet og omstillingsevne samtidigt med, at den pædagogiske praksis lægger op til forudsigelighed, klarhed og genkendelighed.
 • Vi forventer, at alle har et fælles ansvar for tilrettelæggelsen, organiseringen og udførelsen af den daglige pædagogiske praksis. Det betyder ikke, at alle skal kunne det samme eller udføre præcis de samme arbejdsopgaver. Opgaver, ansvarsområder og formidling af viden kan med fordel fordeles mellem medarbejderne, i forhold til den enkeltes ressourcer, kompetencer og funktion. Der skal dog altid være fokus på helheden i samarbejdet omkring borgeren.
 • Det forventes, at alle medarbejdere deltager aktivt i arbejdet i forhold til de daglige opgaver. Ligeledes forventes det, at alle medarbejdere har en viden om borgeren, og at alle til en hver tid er i stand til at kunne varetage opgaver i forhold til borgeren. Det betyder ikke, at man skal have den samme viden om alle borgere, der vil altid være borgere, du har et tættere kendskab til end andre, eksempelvis den borger, som du er kontakt person for.
 • Vi forventer, at du holder privatliv og dit professionelle arbejdsliv skarpt adskilt. Vi udleverer ikke private telefonnumre, hjem adresser eller fortæller borgerne om personlige ting i privatlivet.
 • Hvis du i en periode ikke er på toppen, forventes det, at du i korte træk giver udtryk for dette til kollegaer, AM, TR eller til ledelsen. Dette gøres, uden at du skal føle dig forpligtiget til at fortælle om private forhold.

 

Som nyansat:

Den nyansatte tilknyttes en mentor i 3 måneder, som er en fast medarbejder der er ansvarlig for at introduktionsprogrammet gennemføres

Som nyansat udleveres en personalemappe med personalehåndbogen, folder til nye medarbejdere, folder om MTFN modellen og et introduktionsprogram

Mentorprogrammets formål er at sikre at indkøringen på arbejdspladsen sker så effektivt som muligt

Efter de første 3, og enkelte steder 6, måneder er der en samtale med en leder, hvor indkøringen evalueres og godkendes.

 

 

Kontaktinfo

Charlotte Hald
Send e-mail til lidch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.