Hvem er vi

Her følger en kort beskrivelse af vores tilbud. Vores målgruppe er voksne over 18 år, med en autisme diagnose.

Mosaikken er et døgndækket botilbud med 26 lejligheder, fordelt i 4 særskilte huse.

Mosaikken er opdelt således, at hus 1 danner bolig for 6 voksne med ADHD og Asperger syndrom. Hus 2 og hus 3 danner bolig for ialt 12 voksne med autisme.
Hus 4 danner boliger for 3 borgere i dag- og botilbud og 1 i aflastningstilbud.
Målgruppen i hus 4 er karakteriseret ved at have behov for støtte og tæt kontakt til personalet hele dagen. Flere af borgerne i hus 4 er i dagsbeskæftigelse samme sted, som de har deres botilbud. Dette for at mindske skift og sikre en genkendelig hverdag med de samme få personaler.

I de 4 huse, arbejder pædagogisk personale, pædagogiske assistenter samt social- og sundhedsassistenter. Tilknyttet hele Mosaikken er der en sovende og en vågen nattevagt.

Mosaikken er fysisk beliggende imellem Herning og Snejbjerg, indenfor gå afstand til Herning midtby. Der er gode busforbindelser.

Thrigesvej er et døgndækket botilbud med 12 lejligheder. Dertil er der også bostøtte opgaver tilknyttet.

Borgerne på Thrigesvej har en diagnose indenfor autismeområdet og enkelte har tillægsdiagnoser.

På Thrigesvej arbejder der pædagogisk personale, pædagogisk asssistent, samt en social og sundhedsassistent. På Thrigesvej er der vågen nattevagt.

Thrigesvej er beliggende centralt i Herning Midtby.

Nørrevænget er et døgndækket botilbud med 10 lejligheder. 

Nørrevænget rummer derudover også dagtilbud for enkelte borgere, samt et aflastningstilbud.

Nørrevænget er beliggende i Vildbjerg.

Fortuna er Herning kommunes tilbud til borgere med en autismespektrum forstyrrelse, som har behov for meget pædagogisk støtte i et specialiseret dagtilbud.

Dagligdagen på Fortuna, er tilpasset den enkelte borger, med de behov der er, ift struktur, genkendelighed og støtte.

Generelt:

Diagnoserne har varierende betydning for borgernes funktionsniveau og er generelt kendetegnet ved at forårsage en ujævn udviklingsprofil. Dette er årsagen til, at vores målgruppe ofte har forskellige behov for socialpædagogisk støtte.

Der ses også en tendens til, at denne målgruppe udvikler belastningsreaktioner som kommer til udtryk som f. eks. ADHD, angst, OCD eller psykoser.

 

 

Kontaktinfo

Charlotte Hald Madsen
Centerleder
Tlf.: Nej
Mobil: 22443879
Send e-mail til moscm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.